om

Idén till bloggen föddes en torsdagskväll på Twitter. Under taggen #sfichatt träffas bl.a. lärare och rektorer under en timma för gemensam diskussion. Just under en sådan diskussion kläcktes idén om att få dela med sig av en mer nyanserad och positiv bild av sfi. Här står vi nu med en rikstäckande blogg!

Sfibloggen administreras av Boki Brkovic och Helena Mehrstedt.
Boki arbetar som utvecklingspedagog för sfi på Astar AB och studerar till magister i didaktik.
Helena arbetar som sfi-lärare på Centrum för Vuxenutbildning i Sundbyberg. Tidigare arbetade hon med BAS (studieväg 1) i Södertälje.

Båda är verksamma i Stockholm.

Läs om hur du skriver här.
Kontakta oss: kontakt@sfibloggen.se